metraż
cena

Mieszkania

Rodzaj Nr r m Piętro r m Metraż m2 r m Pokoje r m Cena brutto zł/m2 r m Cena łączna brutto r m Status r m Rzut
Mieszkanie A.1.15 1 73,92 3 - - Wolne rzut
Mieszkanie A.0.1-2 0 69,87 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.0.3 0 42,88 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.0.4 0 73,78 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.0.5 0 68,79 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.0.6 0 41,88 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.0.7-8 0 85,48 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.0.9 0 43,09 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.1.10 1 55,87 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.1.11 1 42,94 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.1.12 1 26,94 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.1.13-14 1 85,79 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.1.16 1 68,85 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.1.17 1 41,56 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.1.18-19 1 85,45 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.1.20-21 1 86,66 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.1.22 1 59,45 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.2.23 2 55,87 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.2.24 2 42,94 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.2.25 2 26,94 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.2.26-27 2 85,05 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.2.28 2 73,78 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.2.29 2 68,79 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.2.30 2 41,56 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.2.31 2 42,73 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.2.32 2 42,73 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.2.33-34 2 86,66 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.2.35 2 59,45 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.3.36 3 55,87 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.3.37 3 42,94 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.3.38 3 26,84 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.3.39-40 3 85,79 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.3.41 3 73,78 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.3.42 3 68,34 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.3.43 3 41,88 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.3.44-45 3 85,45 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.3.46-47 3 86,66 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.3.48 3 59,45 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.4.49 4 55,87 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.4.50 4 42,94 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.4.51 4 26,94 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.4.52 4 42,88 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.4.53 4 42,88 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.4.54 4 73,78 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.4.55 4 68,79 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.4.56 4 41,88 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.4.57-58 4 85,45 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.4.59-60 4 86,66 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.4.61 4 59,45 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.5.62 5 55,87 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.5.63 5 42,94 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.5.64 5 26,94 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.5.65-66 5 85,79 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.5.67 5 73,78 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.5.68 5 68,79 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.5.69 5 41,56 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.5.70-71 5 85,45 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.5.72-73 5 86,66 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.5.74 5 59,45 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.6.75 6 55,87 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.6.76 6 42,94 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.6.77 6 26,94 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.6.78-79 6 71,91 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.6.80 6 86,58 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.6.81 6 68,79 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.6.82 6 41,56 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.6.83-84 6 85,45 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.6.85 6 86,66 4 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie A.6.86 6 59,45 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.1.87-88 1 59,17 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.1.89-90 1 62,91 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.1.91 1 60,05 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.2.92-93 2 58,72 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.2.94 2 31,79 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.2.95 2 31,34 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.2.96 2 60,05 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.3.101 3 60,05 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.3.97 3 22,91 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.3.98 3 36,07 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.3.99-100 3 62,91 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.4.102 4 22,80 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.4.103 4 35,81 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.4.104 4 31,57 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.4.105 4 31,34 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.4.106 4 60,05 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.5.107 5 23,05 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.5.108 5 36,06 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.5.109 5 31,57 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.5.110 5 31,34 1 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.5.111 5 60,05 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.6.112-113 6 59,17 3 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.6.114-115 6 63,36 2 - - Sprzedane rzut
Mieszkanie B.6.116 6 60,03 3 - - Sprzedane rzut
Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.